Hjemmebaserte tjenester

Under Hjemmebaserte tjenester vil du finne hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjenester, omsorgsboliger med heldøgns bemanning, avlastning, støttekontakter, omsorgslønn, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler.

Hjemmebaserte tjenester holder til i midlertidige lokaler i første etasje på Sommarøy skole, Nedre Skolevei 11, 8430 Myre. Det vil ikke være mulighet for å komme i skranke i disse midlertidige lokalene, men ved å ringe oss/sende mail vil vi finne tid og sted for å møte publikum som har ønske om møter med oss. Vi vil ha tilhold i disse lokalene til årsskiftet 2022. Ring tlf. 76185000 eller bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Kontaktinformasjon ansatte.

 

Åpnings- og telefontid
Kl. 10.00 - 14.00

 

 

KontaktInfo

Camilla Waagbø
Enhetsleder - Hjemmebaserte tjenester
E-post
Mobil 979 76 480