Hjemmebaserte tjenester

Under Hjemmebaserte tjenester vil du finne hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjenester, omsorgsboliger med heldøgns bemanning, avlastning, støttekontakter, omsorgslønn, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler.

Medio mars 2019 vil Hjemmebaserte tjenester som i dag er lokalisert i Storgata 46, 8430 Myre flytte til midlertidige lokaler i første etasje på Sommarøya skole med adresse Nedre Skolevei 11, 8430 Myre.Det vil ikke være mulighet for å komme i skranke i disse midlertidige lokalene, men ved å ringe oss/ sende mail vil vi finne tid og sted for å møte publikum som har ønske om møter med oss. Vi vil ha tilhold i disse lokalene til årsskiftet 2021.Ring tlf. 761 85000 eller bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Praktiske opplysninger om Hjemmebaserte tjenester

 

Kontaktinformasjon ansatte.

Åpnings- og telefontid
Kl. 10.00 - 14.00

 

Besøksadresse