Hjemmebaserte tjenester

Under Hjemmebaserte tjenester vil du finne hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøtjenester, omsorgsboliger med heldøgns bemanning, avlastning, støttekontakter, omsorgslønn, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemidler.

 

Praktiske opplysninger om Hjemmebaserte tjenester

 

Kontaktinformasjon ansatte.

Åpnings- og telefontid
Kl. 10.00 - 14.00

 

Besøksadresse

Fant du det du lette etter?