Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer kan du søke om ledsagerbevis. 

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en eller flere ledsagere uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer. 

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med: 

  • Bevegelseshemming 
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming 
  • Allergier 
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet. 

Hvordan kan jeg bruke ledsagerbevis? 

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbevis i så fall gir. 

Du kan henvende deg direkte til arrangøren eller tilbyderen for å høre om de aksepterer ledsagerbevis. 

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for ledsagerbevis (PDF, 87 kB).

Søknaden sendes til:

Øksnes kommune
Storgata 27
8430 Myre

Du kan også hente ut og levere inn søknadsskjema på servicetorget på Øksnes rådhus. 

Klage ved avslag på ledsagerbevis

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Vi kan gi deg veiledning om hvordan du klager. Klagen skal sendes inn til oss, som skal vurdere søknaden din på nytt.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Nordland dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende. 

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontakt servicetorget

Telefon: 76 18 50 00

post@oksnes.kommune.no

Åpningstider: Mandag til fredag 10:00-14:00