Om Øksnes kommune

Øksnes kommune har ca 4.500 innbyggere og ligger i Vesterålen. Kommunen har et godt og variert næringsliv som er i kontinuerlig utvikling.

Med Myre som kommunesenter er vi Norges største torskekommune, og fiskeri har alltid vært bærebjelken i vårt samfunn. Med storhavet som nabo, fjell i verdensklasse, imøtekommende og varme innbyggere er Øksnes kommune en kommune for framtida. Øksnes kommune har et rikt og variert kulturliv, med Dronningruta og Nyksund som kjente opplevelser.