Ansattoversikt


Alsvåg skole

Ansatte i avdelingen Alsvåg skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 976 16 721
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider 414 38 318
Kontaktlærer 481 33 681
Ped.medarbeider / Språkassistent
Lærer 905 73 804
Lærer 948 30 608
Kontaktlærer 952 04 931
Pedagogisk medarbeider
Pedagogisk medarbeider 469 44 445
Rektor 468 41 195

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Ørntua barnehage 76 18 52 35 902 58 773
Enhetsleder Tangsprellen barnehage 418 66 023
Enhetsleder Strengelvåg barnehage 901 39 549

Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef og varaordfører 957 55 057
Varabrannsjef 906 62 667

Eiendomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Eiendomsforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder eiendomsforvaltning 974 89 756
Renholdsleder 482 06 093

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse og omsorg 418 66 113
Konstituert kommunalsjef 979 76 480
Folkehelsekoordinator 477 58 579

Helsetjenester

Ansatte i avdelingen Helsetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder 470 38 490
Fagansvarlig psykisk helse og rus 905 08 667
Fagansvarlig helsesykepleier 905 81 332

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapaut 415 68 505

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig pleien, Myreheimen 900 83 558
Fagansvarlig Naustet, Myreheimen 908 93 790
Konsulent 947 81 996
Konstituert avdelingsleder, Myreheimen 76 18 50 05 957 49 952
Enhetsleder institusjon 918 23 800
Avdelingsleder, Alsvågheimen 481 85 159
Fagansvarlig, Alsvågheimen 905 77 358
Fagansvarlig korttidsavdeling, Myreheimen 900 83 558

Integrering

Ansatte i avdelingen Integrering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer og fagansvarlig, voksenopplæring 905 77 957
Enhetsleder 905 77 957
Programveileder 957 54 785
Lærer 905 87 209
Praksiskoordinator og boveileder 458 00 318
Flyktningkonsulent 907 95 082

Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Frivillig- og ungdomskoordinator 907 51 325
Biblioteksjef 76 18 52 60 909 82 054
Miljøterapaut og SLT koordinator 915 87 579
Kulturskolerektor 934 60 317

Myre skole

Ansatte i avdelingen Myre skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 475 18 571
Rektor 76 18 51 30 979 54 394
Merkantil 950 62 145
Assisterende rektor 950 61 985

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder næring 957 03 530
Næringskonsulent / Landbruksveileder 416 94 357

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagefaglig ansvarlig 915 41 752
Kommunalsjef oppvekst 413 48 413

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 416 11 204
Brannsjef og varaordfører 957 55 057

Samfunn og samskaping

Ansatte i avdelingen Samfunn og samskaping
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder kommunikasjon og utvikling 971 55 638
Sekretær 477 68 978
Arkiv- og servicemedarbeider 481 45 904
Kommunalsjef samfunn og samskaping 911 31 300
IKT lærling 418 66 118
IKT ansvarlig 418 66 100
Servicemedarbeider 469 39 701
IKT konsulent 908 81 958

Strategisk ledelse

Ansatte i avdelingen Strategisk ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Kommunalsjef helse og omsorg 418 66 113
Kommunedirektør 76 18 50 00
Personalsjef og assisterende kommunedirektør 470 14 092
Kommunalsjef oppvekst 413 48 413
Kommunalsjef samfunn og samskaping 911 31 300
Økonomisjef 951 14 164

Teknisk enhet

Ansatte i avdelingen Teknisk enhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
GIS-ingeniør / Oppmålingsingeniør 911 39 350
Kommunalsjef teknisk sektor 951 70 945
Byggesaksbehandler 76 18 50 00
Byggesaksbehandler 76 18 50 00
Prosjektleder / Sivilingeniør 905 46 229
Prosjektleder / Sivilingeniør 977 47 966

Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør 941 77 815
Enhetsleder driftsavdeling 969 85 163
Driftsoperatør 950 71 907
Driftsoperatør 952 48 789
Driftsoperatør 481 35 716

Økonomi og lønn

Ansatte i avdelingen Økonomi og lønn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 907 25 704
Personalkonsulent 469 32 901
Personalkonsulent 906 08 354
Nestleder / Økonomikonsulent 906 08 205
Controller 481 25 521
Økonomikonsulent 906 31 368
Økonomisjef 951 14 164