Kreftsykepleien

Ordet kreft forbindes ofte med angst og bekymring. Å få en kreftdiagnose kan for mange bety at livet blir snudd helt om. Det handler om å mestre den nye livssituasjonen på best mulig måte, for både den kreftsyke og de pårørende.

Holder hender - Klikk for stort bilde Stockphoto: Adobe express

Tilbyr og koordinerer tjenester

Kreftsykepleien i Øksnes kommune tilbyr tjenester til deg som nettopp har fått eller lever med en kreftdiagnose, og til dine pårørende. Uansett alder, type kreftsykdom og i ulike faser av sykdommen. Med oss kan du ta opp spørsmål og reaksjoner som er knyttet til sykdom og livssituasjon. Kreftsykepleier har taushetsplikt.

Kreftsykepleien koordinerer tjenester rundt kreftpasienten, jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, fastlege og sykehus.  

Kontakt

Kreftsykepleier Anita Hagerup