Øksnes kommune

Snøskredfare for Lofoten og Vesterålen øker til faregrad 4, rødt nivå, gjeldende for mandag 20. januar.

Mildvær øker skredfaren. Fra skoggrensen til fjelltopphøyde er det fare for naturlig utløste våte skred.

Les mer 

Aktuelt