Øksnes kommune

Aktuelt

  • 25.05.2020 Kurs i babymassasje
    Babymassasje er en naturlig del av spedbarnsomsorgen, og styrker de positive bindingene mellom foreldre og barn.
  • 25.05.2020 Strandrydding
    Reno-vest har også i år fått midler fra Miljødirektoratet til å dekke kostnadene forbundet med strandrydding.
  • 14.05.2020 Nye åpningstider for barnehage og SFO
    Fra mandag 25.05.20 vil barnehagen igjen ha normal åpningstid ved behov. Det blir fortsatt oppfordret til kortere dager om det er mulig.