Elvelund omsorgsboliger (heldøgnsbemanning)

Velkommen til Elvelund. Som beboer hos Elvelund omsorgsboliger regnes du som hjemmeboende, da Elvelund omsorgsbolig ikke er en institusjon. Tjenester blir tildelt ut fra individuelle behov, fra tjenestekontoret.

Elvelund er delt inn i to avdelinger. Malen og Lyngen. Inngang til Elvelund Omsorgsboliger er på nedsiden av bygget. Døren er åpen fra kl 08:00 til 19:00.  Ved besøk utenom disse åpningstidene kan du ringe oss på telefon eller ringe på dørklokken.

Kontakt Elvelund omsorgsboliger 

Avdeling Melen
Telefon: 90 06 22 05

Avdeling Lyngen
Telefon: 91 71 64 38