Kontakt oss

På denne siden finner du kontaktinformasjon til ledere i helse og omsorg.

Kontaktinformasjon før du skal søke om helse og omsorgtjenester

Det er ett felles søknadskjema for alle helse- og omsorgstjenester i Øksnes kommune. Det er Tjenestekontoret som behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. 

Vi oppfordrer alle til å kontakte tjenestekontoret via mail, da får du raskere svar og frigjør verdifull tid til saksbehandling og oppfølging. 

Kontaktinformasjon kommunalsjef og enhetsledere 

Kontaktinformasjon kommunalsjef og enhetsledere i helse og omsorg
Enhet Navn og kontaktinfo
Kommunalsjef helse og omsorg Camilla Waagbø
Enhetsleder institusjon Merethe Osnes
Enhetsleder helse Lena Frantzen
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester Marita Larsen
Enhetsleder NAV Øksnes Marita Fossem

Kontaktinformasjon til avdelingsledere og fagansvarlige 

Flere ansatte i helse og omsorg finner du her, du kan også kontakte servicetorget på telefon 76 18 50 00