Fiskeri, landbruk og næringsutvikling

Øksnes kommune har et aktivt og blomstrende næringsliv. Vår lokalisering like ved rike fiskefelt, har naturlig nok gjort at fiskeri har lange tradisjoner hos oss. Her finnes hele fiskerikjeden, fra fiskebåter i ulike størrelser, fiskemottak, torskehotell og også videreforedlingsbedrifter. Øvrige servicetjenester overfor fiskeflåten og fiskeforedling er godt utbygd.

I kommunen er det etablert flere store bedrifter blant annet innen fiskefôrproduksjon, lakseoppdrett, lakseslakteri, produksjon av emballasje og produksjon av løsninger for avfallshåndtering på havet. For øvrig er det et voksende kompetansemiljø innen utviklingstjenester for marint næringsliv, samt e-drevet læring. Reiselivsnæringen er i vekst, og her finnes et variert tilbud innenfor overnatting og bespisning. I Øksnes kan du være med på spennende aktiviteter i vakker natur. 

 

Kommunens bistand overfor næringslivet

Kommunen ønsker å ha god dialog med næringslivet, og vil på ulike måter etablere arenaer for kontakt. Dette kan være i form av møter, kurs, bedriftsbesøk eller pr. telefon.
Øksnes kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune, og har som målsetting og yte god bedriftsservice. Dette innebærer bl.a. 

  •  å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen 
  • å bidra praktisk til nyetablering og utvidelse av virksomhet
  • å informere om offentlige virkemidler i forbindelse med næringsutvikling
  • å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer

 

 

 

Kontakt oss 

Lisa Steen Evensen - Næringskonsulent og landbruksveileder 

Telefon: 41 69 43 57

E-post