Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et gratis tilbud til deg som trenger hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller aldersmessige årsaker, slik at du kan bo hjemme i egen bolig lengst mulig.

 

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss