Hjemmesykepleie

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Ønsker du kontakt med oss, ring tlf. 76185000

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir hjelp og veiledning til hjemmeboende som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp.

Hjemmesykepleie består av:

  • Hjelp til personlig stell og pleie
  • Prosedyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting
  • Oppfølging og observasjon
  • Tilrettelegging og hjelp ved måltider
  • Veiledning og opplæring i selvhjelpstrening
  • Tilsyn med definert formål.
  • Hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester
  • Akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?