Miljøtjeneste

Personer med behov for miljøtjenester som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

 

Miljøtjeneste er hjelp til selvhjelp. Det kan innebære alt fra å komme i gang med daglige gjøremål til å gi støtte ved nye utfordringer. Miljøtjeneste skal gi deg hjelp til opplæring og vedlikehold av dagliglivets funksjoner og sosialt nettverksarbeid. Omfang av tjenesten ytes etter individuell vurdering. Ved vurdering av behov tar vi sammen med deg utgangspunkt i din situasjon og hva du med rimelighet selv klarer, samt din mulighet til å få hjelp av andre i husstanden. Tjenesten er lovpålagt. 

 

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?