Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid. 

Akutt hjelp 

Akutt hjelp
Tjenester Telefonnummer
Legevakt 116 117
Ambulanse / Akutt medisinsk hjelp 113
Brann og større ulykker 110
Politi 112

Tekniske tjenester 

Tekniske tjenester
Tjeneste Telefon kveld, helligdager og helg Ordinær dagtid
Vei, vann og avløp 48 14 03 91
Brann 90 82 01 10 90 82 01 10
Brøyting

Barn og unge/krisesenter 

Barn og unge/krisesenter
Tjeneste Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Barnevern 97 99 38 00
Vesterålen Krisesenter 76 12 23 30

Veterinær og vilt 

Veterinær og vilt
Tjeneste Telefonnummer
Veterinærvakt 95 77 40 00
Mattilsynet 22 40 00 00
Skadet dyr/påkjørt vilt - politiet 02800
Viltnemda i Øksnes 95 17 09 45

Hjemmetjeneste 

vakttelefonen for hjemmesykepleien
Tjeneste Telefon
Hjemmesykepleien 47 68 07 50

Har du fått strømbrudd? 

Sjekk driftsmeldinger fra Vestall. De har oversikt over planlagte utkoblinger og pågående strømbrudd.  

Har du spørsmål kan du ringe Vestalls vakttelefon 76 11 25 10