Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss