Tjenestekontoret

Tjenestekontoret er innbyggernes kontaktpunkt inn mot omsorgstjenester i Øksnes kommune. 

Hva kan Tjenestekontoret hjelpe meg med? 

Tjenestekontoret svarer på spørsmål, gir veiledning, utreder og behandler søknader om de omsorgstjenestene som er under kontorets vedtaksmyndighet. Vi er behjelpelig med å fremføre klage dersom du har behov for dette. Noen av opplysningene vi ber deg om, blir registrert etter en egen standard og sendt til et sentralt register kalt Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Tjenestekontoret er også kommunens koordinerende enhet. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Søknadskjema 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester
Søknadsskjema for TT-kort

Kontakt Tjenestekontoret

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag-fredag 10:00-14:00

Kontakt oss

Øksnes kommune
Tjenestekontoret
Storgata 27.
8430 Myre