Ørntua barnehage

Velkommen til Ørntua barnehage - en kommunal barnehage og befinner seg i Alsvåg. Vi har 40 plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på to avdelinger. Barnehagen bygget nye, og trivelige lokaler i 2017. Vi har et flott uteområde med lekeapparater, grillhytte, kjøkkenhage og akebakke på vinteren. 

Vår visjon er å bidra til gode erfaringer og opplevelser ved å gi hjelp og støttet til det nysgjerrige og utforskende barnet.

Sammen i lek og læring

I vår barnehage får barna mulighet til allsidig lek og læring gjennom barnehagedagen. Vi er opptatt av å skape trykke og gode relasjoner med barna.

Tilgang til skog og fjære

Barnehagen ligger rett ved siden av Alsvåg skole og vi har et godt samarbeid med skolen. Vi får benytte gymsal og uteareal på skolen, dette kan være med å skape trygghet når det gjelder overgang fra barnehage til skolen. Barnehagen god tilgang flotte turområder både i skogen, ved vannet og ved sjøen. 

Satsningsområder

Ørntua barnehage satser på Språk, «Æ e mæ» og et «Trygt og godt barnehagemiljø» (Læringsmiljøprosjektet)

Vi har samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Deltar på skolestartertreff, der får alle skolestarterne i kommunen treffes og bli kjent. Vi har bassenglek for skolestarterne og vi gjennomføre noen felles hall dager i Øksenshallen og ulike fellesaktiviteter. Dette samarbeidet styrker vårt felles mål om å gi barna beste mulig opplevelse i vår kommune.

Vårt team

Personalet i barnehagen består av: 1 styrer, 3 pedagogiske ledere, 1 barnehagelærer, 6 pedagogiske medarbeidere i ulik stillingsstørrelse og funksjon, og 1 barne-og ungdomsarbeider lærling.

Åpningstider

Mandag til fredag 07:00 - 16:30
 

Planer og vedtekter

Ørntua barnehage årsplan 2023-2024 (PDF, 41 MB)

Vedtekter for kommunale barnehager (PDF, 12 MB)

Kontakt Ørntua barnehage

Styrer: Anna Vottestad 

Telefon: 76 18 52 35

Send e-post

Besøksadresse: 8432 Alsvåg