Myre bedriftsbarnehage

Velkommen til Myre Bedriftsbarnehage - en privat barnehage sentralt plassert i Myre med 52 plasser for barn i alderen 0-6 år. Vi er stolte av vår dedikasjon til bærekraftig utvikling og vårt engasjement for å gi barna en meningsfull og givende barndom.

Vår visjon er å bidra til at barna får en god barndom fylt med lek og læring, trygge og omsorgsfulle voksne med gode relasjoner til barna. 

Tilgang til skog og fjære

Siden 1990 har vi vært en viktig del av samfunnet, og etter en brann i 2006 ble barnehagen bygd opp på nytt og moderniser. Vårt romslige og varierte uteområde inkluderer lekeapparater, fotballbane, sykkelsti, hinderløype, grillhytte og leke-/grillhus. Her finner barn i alle aldersgrupper gode muligheter for lek og utforskning, med tilgang til nærliggende skog og fjære.

Bassenglek og aktiviteter i Øksneshallen 

Vi legger vekt på å tilby unike opplevelser for barna, inkludert bassenglek og tilvenning for førskolegruppen i de periodene hvor bassenget er åpent. I tillegg organiserer vi aktiviteter i Øksneshallen for en variert og morsom læringsopplevelse.

Bærekraftig barnehage med egen kjøkkenhage

I Myre Bedriftsbarnehage er bærekraft en viktig del av vår pedagogikk. Vi hjelper barna med å forstå viktigheten av kildesortering, bokashi kompostering og dyrking av frukt og grønnsaker i vår egen kjøkkenhage. Barna er involvert i hele prosessen, fra såing til høsting, og lærer verdifulle ferdigheter for livet.

Vi samarbeider nært med andre barnehager i området, deler inntakskontingent på våren og har ensartet foreldrebetaling. Dette samarbeidet styrker vårt felles mål om å gi barna den beste mulige opplevelsen i vår kommune.

Vårt team

Vårt dedikerte personale består av en styrer, fire pedagogiske ledere, fire pedagogiske medarbeidere med fagbrev og to pedagogiske medarbeidere. Vi er en privat barnehage eid av E.Sørdahl AS, Biomar AS og Myre Fysioterapisenter AS.

Åpningstid

Mandag til fredag 06:45 - 16:30

Planer og vedtekter

Myre bedriftsbarnehage årsplan Del2- 2023-2024 (PDF, 8 MB)

Myre bedriftsbarnehage årsplan Del1-2021-2026 (PDF, 4 MB)

Progresjonsplan (PDF, 171 kB)

Vedtekter (PDF, 476 kB)

Kontakt Myre bedriftsbarnehage

Styrer: Marit Brun 

Telefon: 76 13 46 66

Send e-post

Besøks- og postadresse: Støveien 8b, 8430 Myre