Trygghetsalarm

Kommunen har trygghetsalarmer til utleie. Dersom det ikke er ledige kommunale alarmer, tilbys det at søker kan kjøpe privat alarm gjennom kommunen.

Trygghetsalarm er en fastmontert alarm i hjemmet ditt som du kan bruke for å komme i kontakt med helsefaglig personell i en akutt situasjon.Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet dersom alarmen går. Alarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

 

Søknader Tjenestekontoret

Fant du det du lette etter?