Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage SA er en privat foreldre eid barnehage. Det vil si at foreldrene betaler en andel i barnehagen når de får plass i barnehagen og blir da eiere så lenge de har barn i barnehagen. Når barna slutter får de tilbakebetalt sin andel.

Trollskogen barnehage uteomårde - Klikk for stort bildeTrollskogen barnehage uteomårde Øksnes kommune

Avdelinger

Barnehagen har 55 barn fordelt på de fire avdelingene, for barnehageåret 2022/2023 er avdelingen delt etter alder slik;  

  • Småtussan (1 åringer) - 13 barn
  • Haugtussan (2 åringer) - 12 barn
  • Skogtussan (3 og 4 åringer)  17 barn
  • Stortussan (4 og 5 åringer) - 13 barn

Antall barn på hver avdeling kan variere noe fra år til år.

Planer og vedtekter

Virksomhetshetsplan (PDF, 449 kB)

Foreldrevedtekter (PDF, 92 kB)

Vedtekter for samvirkeforetaket (PDF, 70 kB)

Årsplan for Trollskogen barnehage (PDF, 5 MB)

Kontakt Trollskogen barnehage

Styrer: Liv Jane Grønmo
Telefon: 76 13 44 41 
Send e-post

Besøks- og postadresse: Nedre kirkevei 7, 8430 Myre 

Artikkelliste