Tangsprellen barnehage

Tangsprellen barnehage er en kommunal barnehage og ligger på Sommarøy, nært Myre sentrum. Barnehagen har et lyst og trivelig innemiljø, stort uteområdet og er i umiddelbar nærhet til skog og fjære. De har også tilgang til gymsal og robåter. 

Organisering av barnehagen

Barnehagen har 84 plasser, og kan være fleksibel i sammensetning av barnegruppene i forhold til alder og antall.  Vi har en base for barn i alderen 0- 2,5 år, og en for dem som er eldre. Når et barn flytter fra basen for de små, og over til de største, spiller både barnets vennskapsrelasjoner og modenhet inn. De barna som fyller 3 år innen utgangen av året, flyttes senest sensommeren det året de fyller 3. Så kan det være at det er noen barn som fyller tre år tidlig året etter, som også får bytte base sammen med vennene sine. Disse barna får en bemanningsnøkkel tilsvarende det de ville hatt på den yngste basen. Vi organiserer deler av tilbudet i små grupper som er aldersinndelt, og andre deler av tilbudet i større grupper på tvers av den opprinnelige gruppeinndelingen. Dette innebærer for eksempel at barna på den største basen er organisert i 3 grupper på deler av tilbudet.

Åpningstid

Mandag til fredag 06:45-16:30

Satsingsområder

Satsingsområdet for barnehagen er arbeidet med språk og mangfold. Tangsprellen barnehage er en mangfoldig barnehage, vi er på sett og vis «Lille Øksnes» i sammensetning av mennesker. Realfag har vært hovedsatsningsområdet vårt siden 2018, da Øksnes kommune deltok på en nasjonal satsning i realfag for barnehage og skole.  Vi jobber også med "jeg er meg, min meg".

Tangsprellen barnehage er en ”5 om dagen – barnehage”, noe som vil si at det er fokus på sunt kosthold. Vi er også trafikksikker barnehage.

Visjon og mål

Visjon: Vi skaper gode barndomsminner.

Målsetning: Gjennom et aktivt arbeid med trygghet, omsorg og trivsel vil vi arbeide for at barna blir selvstendige mennesker som er trygge på seg selv og sine omgivelser - og som vet at de er verdsatt både som individ og som gruppemedlem.

​Planer og vedtekter

Årsplan 2023-2024 (PDF, 3 MB)

Kulturkalender 2023-2024 (PDF, 155 kB)

Vedtekter for kommunale barnehager (PDF, 12 MB)

 

Kontakt Tangsprellen barnehage

Styrer: Sølvi Olsen  
Telefon: 41 86 60 23
Send e-post

Besøksadresse: Frivågveien 21, 8430 Myre