Snøbrøyting og vinterdrift av veger

Vårt mål er å skape god framkommelighet og trygge vinterveier for alle. Vi setter stor pris på tålmodigheten deres, og gjør det vi kan for å holde veiene ryddet for snø slik at alle kan komme trygt frem.

Brøyteberedskapen settes i gang i starten av november og den varer vanligvis til starten av april. Det brøytes etter oppsatte ruter, og ved stort snøfall vil det ta noe tid å få brøytet alle veier, gangveier, fortau og uterom ved kommunale bygg. Det er satt standardkrav til brøytekontraktene vi har med eksterne entreprenører. 

Tilbakemelding om vintervedlikehold av kommunale veger