Vannmåleravlesning

Avlesning av vannmåleren for boligabonnenter foretas én gang hvert år. Vi sender ut påminnelse om avlesing i desember, frist for innmelding står i SMS eller brevet du får fra oss. 

Hvordan rapportere vannmålerstanden

Det er mulig å rapportere vannmålerstanden på 3 måter

 1. Via mottatt SMS.
 2. Via tilsendt avlesingskort med kode: Gå inn på nettstedet www.leseav.no.
 3. Via tilsendt avlesningskort som fylles ut og leveres i kommunetorget, eller sendes i posten til Øksnes kommune, Storgata 27 8430 Myre. 

Abonnenter som ikke nås med SMS, vil motta avlesningskort i posten. 

Bilde av hvordan SMS for vannmåleravlesning ser ut. - Klikk for stort bilde

Slik får du registrert din avlesning via SMS

 • Svar på mottatt SMS fra Øksnes kommune ved å oppgi de sorte og hvite tallene i telleverket.
 • Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.
 • Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden forrige avlest målerstand.
 • Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter. Når du svarer på SMS skal du bare skrive inn målerstanden, ingenting annet.
 • Er du registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil du motta SMS-varsel per vannmåler.
 • Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler.
 • Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.
 • Om du ikke klarer å svare på SMS innen fristen, vil vi sende et avlesingskort til deg i posten.

Slik får du registrert din avlesning på www.leseav.no 

 • Gå inn på www.leseav.no.
 • Legg inn koden (6 tegn) for å knytte registreringen til rett vannmåler.
 • Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.
 • Skriv inn målerstand. Registrer kun de sorte og hvite tallene i telleverket. Tall etter komma eller røde tall skal ikke tas med. 
 • Dersom du har mottatt avlesningskort i år og ønsker SMS-varsel neste år, vil det være mulig å oppgi mobiltelefonnummeret.

Slik får du registrert din avlesning med svarslip

 • Fyll inn avlest målerstand i feltet. Ikke ta med tall etter komma eller røde tall.
 • Dersom du ikke har mottatt SMS-varsel om avlesning i år og ønsker dette, skriver du inn mobilnummeret på svarslippen.
 • Utfylt svarslipp leveres på servicetorget, eller sendes i posten til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre

Ved feil eller manglende rapportering

Registrerer du feil målerstand første gang, via SMS og/eller internett, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden er gjeldende.

Mottar vi ikke avlesning innen fristen, vil vannforbruket bli stipulert ut ifra tidligere målerstand.

For bedrifter

 • Bedrifter kan registrere et telefon nr til en mottaker når måleravlesning leveres på www.leseav.no. eller når et avlesningskort leveres eller sendes til Øksnes kommune.
 • Eller så kan Bedrifter registrere nøkkelpersoner og mobilnummer ved å gå inn på nettstedet www.varslemeg.no, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Hva er normalt vannforbruk

En persons forbruk av vann vil kunne variere stort. Men vanlig forbruk for en voksen person per år er mellom 50 og 70 kubikk (50 000 og 70 000 liter vann)

Noen fakta om vannforbruk

 • Vann inn = avløp ut
 • Et glass vann utgjør 0,2 liter
 • En 5 minutters dusj utgjør mellom 50–100 liter vann
 • En vask med vaskemaskin utgjør 10–30 liter vann per kg tørt tøy
 • En vask med oppvaskmaskin utgjør 18–20 liter vann per vask.
 • Vask av bilen utgjør 50–100 liter
 • Drypping fra kran utgjør 3–7 m³ per år
 • Rennende toalett utgjør 20–30 m³ per år
 • Toalett hvor sisternen henger seg opp/ikke lukker ca. 200 m³ per år

Bestemmelse for bruk av vannmåler (PDF, 134 kB)

Info om vannmåler (PDF, 16 MB) 

Vannsparetips

 • Ta kjappe dusjer istedenfor å bade
 • Monter sparedusj
 • Sett på vaskemaskin og oppvaskmaskin kun når de er fulle
 • Reparer dryppende kraner
 • Installer toalett med vannsparende skylleknapp
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne når du pusser tennene
 • Reparer eventuell lekkasje så raskt som mulig
 • Unngå vannskade i ferien ved å stenge hovedstoppekran før du reiser