Problemer med vannet i springen eller avløpet?

Ved mindre lekkasjer på privat eller offentlig vannledning eller større feil og oversvømmelser, kontakt Driftsavdelingens vakttelefon 48 14 03 91. 

Ved oversvømmelse på egen eiendom må du kontakte forsikringsselskapet ditt.

Mistenker du vannlekkasje?

Hører du sus i rør som ikke stopper, opplever lavere vanntrykk enn vanlig eller ser litt vann som sildrer fram på terrenget eller i veien, og som ikke skyldes nedbør, så kan det være en mindre lekkasje på privat eller offentlig vannledning. Dette kan medføre stor skade og må derfor utbedres raskt.

Problemer med vannkvalitet/trykk

Hvis du synes vannet har ubehagelig lukt, eller utseende (brun eller gul farge) – eller at trykket er lavere enn normalt så kan dette meldes til kommunens Varsle om feil - VOF.  Slike feil kan ha sammenheng med et pågående vannbrudd, eller at det pågår vedlikeholdsspyling på ledningene i området. Som regel blir berørte innbyggere varslet om dette på SMS.

Har du misfarget vann i springen, la den lavest monterte kaldtvannskranen i bygget renne til vannet blir klart igjen.

Er du plaget med misfarget vann, eller har vannet dårlig smak eller lukt, ta kontakt med driftsavdelingen. 

Oversvømmelser

Oversvømmelse av vann eller avløp på grunn av brudd på en ledning eller mangel på kapasitet på ledningsnettet kan føre til store skader. Sikre verdier, og ta så kontakt med driftsavdelingen på telefon 48 14 03 91.

Kontakt forsikringsselskapet ditt

Ved økonomiske erstatningsmessige forhold i slike saker skal den enkelte eiendomseier kontakte sitt eget forsikringsselskap. Selskapet tar saken opp med kommunen for å få vurdert om årsaken til skaden er av en slik karakter at kommunen skal dekke skadeutgiftene.  

Dokumenter skadene

Det kan i slike situasjoner være nyttig om eiendomseier kan dokumentere skader ved hjelp av foto eller video. Verdier det kreves erstatning for skal dokumenteres.

Forebygging

Norsk vann har laget en brosjyre med mer informasjon og tips om hvordan du kan unngå oversvømmelser i kjelleren og hva du kan gjøre om det skjer. (PDF, 3 MB) 

Dersom det er meldt mye nedbør på kort tid er det ekstra viktig at du rensker sluker og rister ute ved veien og på eiendommen.

Kloakklukt

Hvis du merker kloakklukt i lengre perioder ute så meld fra om dette i kommunens driftsavdeling. 

Slik går du frem ved kloakklukt i bygg

Oppstår kloakklukt i bygget, anbefales det først å etterfylle alle vannlåser med vann.

For å hindre at kloakklukt kommer ut fra avløpsnettet og inn i bygget, er det krav om at alle avløpsinstallasjoner skal ha montert vannlås. Det hender at vannet i vannlåsen fordamper eller av andre årsaker forsvinner. Dette fører til at kloakklukt kommer ut i rommet hvor utstyret/sluket er plassert. Skulle dette ikke være tilstrekkelig anbefales det å ta kontakt med rørlegger for en faglig vurdering av avløpsanlegget.

Avløpsledningene dine kan være utette

Utette avløpsledninger og skjøter kan også føre til lukt. Dette er ofte vanskeligere å oppdage uten å foreta rørinspeksjon eller røyktesting av avløpsnettet. En rørlegger kan hjelpe med dette.

Driftsavdelingen

Vakttelefon: 48 14 03 91.

Finn ansatte