Vannkvalitet

Drikkevannet i Øksnes tilfredsstiller kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Drikkevannskildene i Øksnes er Stavdalen, Trettendalen, Ytre Langenes og Kavåsen vannverk. 

Hardhet

I Øksnes har vi bløtt vann, det betyr at du ikke trenger å tilsette salt i oppvaskmaskin.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler deg 

  • ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • ved kokeanbefaling av drikkevannet

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, det blir også lagt ut informasjon på hjemmesiden og sosiale medier. 

Råd ved brunt vann 

Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter bør du kontakte oss. Her kan du lese våre råd og tips om brunt vann. 

Driftsavdelingen

Vakttelefon: 48 14 03 91.

Finn ansatte