Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Vurder om du har andre muligheter til å forsørge deg selv gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Slik søker du 

Du søker om økonomisk sosialhjelp på Nav sine nettsider. 

Les mer og søk her 

Veileder før du søker

NAV har utviklet en veileder for økonomisk sosialhjelp. Veiviseren er lagt tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at du går inn å prøver denne dersom du skal søke sosialhjelp. 

NAV Øksnes 

Telefon: 41 27 61 41

E-post: nav.oksnes@nav.no

Besøksadresse: Rådhusgata 21, 8430 Myre 

Åpningstider publikumsmottaket NAV Øksnes