Voksenopplæring

Voksenopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap, vi tilbyr også grunnskole for voksne. 

Hvem har rett og plikt til gratis opplæring?

Følgende grupper har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

  • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse
  • Familiegjenforening med overnevnte
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

 

Det er også mulig å søke ytterligere opplæring i norsk – behovsprøvd opplæring inntil 2400 timer. Opplæringen må være fullført innen 5 år fra oppholdsvedtak.

 

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap

 

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
  • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

 

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

 

Betalende deltakere på norskopplæring

For deltakere som ikke har rett og plikt til norskopplæring, koster det for tiden 55 kr. pr undervisningstime. Betalingen skjer forskuddsvis.

 

Krav for å søke permanent opphold

For å søke permanent opphold og/eller statsborgerskap i Norge er det ulike regelverk som regulerer rettighetene og pliktene til opplæring. Les mer om dette på UDI sine sider.

UDI har også ei sjekkliste som du kan bruke for å se hvilke krav som gjelder for akkurat deg.

Norskopplæring 

Vi ønsker at alle som oppholder seg i Øksnes i kortere eller lenger tid skal tilegne seg språket. Du er derfor velkommen til å søke om opplæring hos oss.

 

Undervisningstid er mandag til torsdag klokken 08:45-15:15 

De ulike gruppene har ulike tidspunkt. 
 

Les mer om læreplan og eksamen på Kompetanse Norge

 

Grunnskole for voksne 

Voksenopplæringa i Øksnes tilbyr grunnskole for voksne, for å få tilbud om dette må det sendes inn en søknad. 
 

Kontakt oss

Hogne Pettersen - Enhetsleder integrering og voksenopplæring 

Telefon: 90 57 79 57

E-post

Kontakt andre ansatte

Besøksadresse: Nedre skolevei 11, 8430 Myre