Arbeidspraksis

Arbeidspraksis er et de viktigste tiltakene på veien til arbeid for våre deltakere i introduksjonsprogrammet. Vi er derfor veldig fornøyd med at næringslivet i Øksnes har tatt så varmt i mot våre deltakere. Vi forsøker alltid å koble riktig deltaker til riktig arbeidsplass, og at samtlige får en praksisplass som er målrettet ut fra sin individuelle plan og ut fra deres erfaringer, utdanning og kompetanse. Flere av våre deltakere har gått fra praksis til fast jobb på sin praksisplass. Dette er noe vi er svært stolte over.

Arbeidsretting av introduksjonsprogrammet

Gjennom arbeidspraksisen benyttes ordinære arbeidsplasser som en kvalifiseringsarena. På praksisplassen får deltakerne kontakt med nordmenn og det er lagt vekt på at deltakerne skal få språktrening i et naturlig miljø. Gjennom arbeidspraksis får deltakerne lære litt om norsk arbeidsliv og arbeidskultur, de får høre og snakke dialekt og dagligtale, og det er mulighet til å knytte nye kontakter og vennskap.

Tips for en vellykket praksistid

I en så liten kommune som Øksnes så er det å få tidlig tilknytning til arbeidslivet særlig viktig. Våre deltakere oppfordres til å jobbe hardt, være hyggelig og blid, bruke språket aktivt og vise at de ønsker å bli kjent med både jobben og sine kolleger. Etter endt praksisperiode får deltakerne en attest som er viktig for å bygge en god CV til senere jobbsøknader.

Arbeidsnorsk på voksenopplæringa

Vi samarbeider tett med voksenopplæringa også i forhold til praksis. Kontaktlærer er med på møter som omhandler deltakernes praksiskontrakt, og de er også med i utarbeidelsen av læringsmål for praksisen. Hver deltaker har individuelle læringsmål ut fra sine mål i sin individuelle plan. Videre har voksenopplæringa arbeidsnorsk en dag i uka hvor de jobber med grunnleggende ferdigheter knyttet til hver og en sine praksisplasser. De benytter også en digital læringsplattform som heter MigraNorsk hvor deltakerne kan jobbe selvstendig med ord og begreper knyttet til sin praksisplass. For eksempel for arbeid i barnehage, så finnes det en modul i MigraNorsk som heter barnehagenorsk. Gjennom arbeidsnorsken er fokuset hele tiden på ord og begreper som er viktig i jobbsøkerprosessen.  

Oppfølging av deltakere i praksis

Praksisplassen vi tilbyr våre deltakere bygger som sagt på deres eksisterende erfaring, utdanning og/eller kompetanse og deres mål i sin individuelle plan. Vi mener at gjennom en god jobbmatch så øker motivasjonen og det blir mer meningsfullt for både deltaker og arbeidsgiver. Før praksis så gjennomføres det et praksismøte med deltaker, praksiskoordinator og arbeidsgiver. Dette ønsker vi skal være så likt et ordinært jobbintervju som mulig. I praksiskontrakten spesifiseres også individuelle læringsmål som deltaker er forpliktet til å jobbe etter i praksisen. Ørjan som er vår praksiskoordinator følger også opp hver deltaker og praksisplass både gjennom samtaler og besøk. Praksisen evalueres også underveis og etter endt praksis.

Ønsker din arbeidsplass å tilby arbeidspraksis?

Vi ønsker at å bosette flyktninger i Øksnes kommune skal være en berikelse for hele kommunen, og vi er derfor avhengig av at alle tar i mot våre bosatte flyktninger med åpne armer. Å inkludere gjennom arbeidslivet er et særlig viktig moment i integreringen, og vi ønsker derfor nye praksisplasser velkomne. Ta gjerne kontakt med vår praksiskoordintor du har spørsmål i forhold til det å ha praktikant i din bedrift.