Har du innspill og merknader til planer i Øksnes kommune?

Du kan komme med innspill eller uttale deg om planer når planen er under utarbeidelse. Dette gjelder for alle, fra innbyggere til grunneiere, organisasjoner og andre offentlige myndigheter.

Si din mening og se hvilke planer som er på høring.

Du kan komme med innspill og uttalelser på to tidspunkt i planarbeidet:

  • Når planarbeidet starter (varsel om oppstart)
  • Når forslaget er laget (offentlig ettersyn)

I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet direkte tilsendt. Planarbeidet blir også annonsert i lokalavisa og på Øksnes kommunes hjemmeside under Høringer og kunngjøringer

Varsel om oppstart

Muligheten din til å påvirke innholdet i planen er størst når det varsles oppstart av planen. Da er det færre ting som er avgjort og det er lettere å inkludere nye momenter i planen. 

Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke hvilken byggehøyde som blir tillatt innenfor planområdet, eller om det legges inn hensynssoner for trafikksikkerhet og annet. Vi oppfordrer deg til å engasjere deg i planprosessene, slik at vi kan ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.

I mer omfattende plansaker arrangeres det ofte et eller flere folkemøter. Under møtene kan du si din mening og kanskje få svar dersom du har spørsmål til planen.

Offentlig ettersyn

Når det varsles offentlig ettersyn har du mulighet til å komme med merknader til planen, men det er vanskeligere å inkludere innspill på dette tidspunktet uten at offentlig ettersyn må gjennomføres på nytt. Ved offentlig ettersyn er planen nesten ferdig; med plankart og bestemmelser og andre vedlegg. 

Klage

Det er klageadgang på selve reguleringsvedtaket når dette fattes i Kommunestyret. De som har klageadgang er parter eller andre som har rettslig klageinteresse.

Design og arkitektur Norge (DOGA) har laget en film der du får se den kommunale planprosessen gjennom barns øyne. Gjennom ti steg forklarer de prosessen på en lettfattelig og forenklet måte.

Artikkelliste