Hva gjelder for min eiendom?

På Øksnes kommunes kartløsning kan du finne informasjon om områdene i kommunen og din egen eiendom.

Du kan se vedtatte og foreslåtte reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel på kartportalen til Øksnes kommune ved å følge denne lenken:

Kommunens kartside

  • Finn frem ved å zoome inn på området du ønsker å utforske, eller søk på adresse, stedsnavn eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet. 
  • Du finner kartlagene ved å trykke på våpenskjoldet til Øksnes kommune, se rød pil. Da dukker menyen opp på høyre side (oransje pil) og du kan velge de kartlagene du vil ha ved å trykke på dem.
  • Gul pil viser menyen hvor du blant annet får tegnemeny og kan ta utskrift fra kartet. 
  • Blå pil viser hvor du må trykke for å endre bakgrunnskartet ditt. Her kan du for eksempel bytte til flybilder.
Tegnforklaring for kartløsning

Informasjon om planer

Det ligger informasjon om reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel i kartet; du må bare finne frem på rett plass.

  1. Du må ha skrudd på kartlaget reguleringsplaner, eller kommuneplanens arealdel for å få frem informasjonen.
  2. Trykk i kartet på området du vil vite mer om (se blå pil). Da får du en svart markør på punktet du har valgt. 
  3. Under “Kartlag for valgt punkt” trykker du på haken ved kartlaget du vil vite mer om, her Reguleringsplaner,  for å få frem mer informasjon (lilla pil). 
  4. Nederst under informasjonen som kommer opp finner du lenke til Planarkiv (turkis pil). Planarkivet åpner seg i nytt vindu når du trykker på denne lenken. Her finner du dokumentene som er lagret på planen i planregisteret.
Sti til planregisteret, planens dokumentarkiv.

Trenger du veiledning? 

Er du usikker på hvilken plan som gjelder, ta kontakt med oss i kommunen. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer eller adresse på eiendommen.

Artikkelliste