Egenerklæring om konsesjonsfrihet

I konsesjonsloven er det gjort endel unntak fra loven der det ikke må søkes om konsesjon ved erverv av fast eiendom. Det må isteden sendes med en egenerklæring om konsesjonsfrihet når skjøtet skal tinglyses.

 

Kunden fyller ut alle nødvendige opplysninger på skjema: 

Kommunen kontrollerer og bekrefter at ervervet er konsesjonsfritt . Hvis ervervet likevel skulle være konsesjonspliktig, må kommunen gi melding om at det må søkes om konsesjon.

Kunden sender skjøtet og egenerklæring om konsesjonsfrihet for tinglysning til: Statens kartverk, 3507 Hønefoss.

Kontakt oss

Telefon: 76 18 50 00

Åpningstider: Mandag til fredag 10:00-14:00

E-post