Kontakt Øksnes brann og redning

Trenger du å ha tak i oss?

  • Vakttelefon 90 82 01 10 
  • Ved brann og større ulykker skal du alltid ringe 110.

Vi blir umiddelbart kontaktet og får rett adresse slik at vi kommer frem raskere. 

Brannsjef - Ken Ivan Reinholdtsen

Telefon: 95 75 50 57

Send e-post

Varabrannsjef - Tommy Hansen

Telefon: 90 66 26 67

Send e-post