Bål og grill

Ofte er det fristende å tenne bål, men først er det lurt å se litt nærmere på hvilke regler som gjelder.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser . Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Brenning av avfall 

Brenning av de fleste typer avfall er ulovlig i henhold til forurensningsloven. Du kan brenne hageavfall og rent trevirke.

Urent trevirke som f.eks planker med spiker og alt annet avfall må leveres inn på gjenvinningsstasjonen. 

På Reno-Vest sine nettsider finner du oversikt åpningstider, kontaktinformasjon og adresse til gjenvinningsstasjonen i Øksnes

Brenne bråte 

Mellom 15. april og 15. september er det forbud mot bråtebrenning. 

Skal du brenne større bål? 

Ta kontakt med 110 for å varsle om brenning av større bål. Dette er med på å begrense unødvendige utrykningsturer for brannvesenet. 

Lokal forskrift om åpen brenning 

Kommunestyret i Øksnes vedtok 19. februar 2009 en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. (PDF, 53 kB)

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner. 

Er det lov med bål på Sankthans? 

Normalt sett gis det lov til å brenne Sankthansbål, forutsatt at der er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Brannvesenet kan svare på dette om du er i tvil. 

Meld fra om ulovlig brenning

Meld fra om ulovlig brenning til Øksnes brann og redning sin vakttelefon 90 82 01 10

 

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Der er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. 
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. 
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog. 
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. 
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, som vann, pulverapparat, skumapparat eller CO2-apparat. 
  • Det er forbud mot å brenne plast, bygningsmaterialer, urent trevirket og annet søppel 
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.