Strandrydding i 2024

Du kan hjelpe til med å få marint eierløst avfall ut av nærings- og naturkjedene våre og inn til returpunktene. Vi i Vesterålen har lenge vært flinke og har gjort en stor innsats for fellesskapet, miljøet og naturen tidligere år. Øksnes kommune håper at 2024 blir et godt ryddeår for frivilligheten. 

Vil du være med å rydde? 

  • Det er ikke for tidlig å begynne, så lenge det er bart på bakken uten frost kan man finne alt som vinterstormene har lagt igjen langs kysten. 
  • Levering av avfall er gratis med visning av ryddekode på Reno-Vest.
  • Ryddeaksjoner registreres på ryddenorge.no eller i mobilappen Rydde. Første gangen du registrerer en aksjon eller et forsøplet område må du lage en brukerkonto. Etter dette logger du enkelt inn med mobilnummeret ditt. Registrerte ryddeaksjoner får en egen identitetskode som du viser ved levering.
  • Kommer du over et område med mye marin forsøpling kan du melde fra om dette på appen Rydde og ryddenorge.no. Dette gjør oss oppmerksomme på hvilke områder som trenger prioritering, og det kan settes inn ekstra ressurser for å få området ryddet.
  • Gjennomsiktige strandryddesekker hentes på servicetorget på Øksnes rådhus. Vi har åpent alle hverdager klokken 10:00-14:00. Store hvite 100 L sekker, også kjent som miljøsekker får man kun utlevert etter avtale. 
  • Avfallet må fraktes til returpunktene av deg som rydder.  Vi har ikke fått støtte til transport, men det finnes muligheter for å få dekket transportutgiftene ved å søke Refusjonsordningen til Hold Norge Rent. Åpningstider for returpunktene til Reno-Vest finner du på deres hjemmeside
  • Lurer du på noe mer om strandrydding kan det hende du finner svar på Reno-Vest sin artikkelside

 

Det er viktig å huske på sikkerheten når man rydder. Uidentifiserbart avfall kan være farlig. Eksempler på dette kan være gassflasker og annet. Ta kontakt med strandryddekoordinator eller direkte med brannvesen dersom du kommer over noe som ser ut som farlig avfall. Bruk av hansker anbefales for strandrydding, slik at du ikke skader deg på avfallet.

Vi deler naturen med mange andre. 

Pass på at du ikke forstyrrer hekkende fugler eller annet dyreliv når du rydder. Særlige truede arter skal unngås ved rydding. Undersøk om området du skal rydde er naturreservat eller hensynsområde med restriksjoner for ferdsel.  Med litt planlegging kan man finne ut når man bør rydde i slike områder. Lurer du på om du kan rydde i et område kan du rette spørsmål til strandryddekoordinator Alvilde O. Krohn-Nydal i kommunen.