Salg, servering og skjenking

Her finner du informasjon om ulike bevilgninger og hvordan du går frem for å søke. 

Serveringsbevillgning 

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling. Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

Bevillingshaver, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet straffelovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Hvordan søke 

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Søknadsskjema 

Vedlegg til søknad: 

  • Bekreftelse på bestått etablererprøve
  • Firmaattest
  • Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
  • Leiekontrakt
  • Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
  • Skatteattest for daglig leder 

Informasjon om gjeldende regler for servering og skjenking av alkohol ved grendehus/samfunnshus

Øksnes kommune registrerer at flere grendehus/forsamlingslokale blir utleid til det formål at det skal arrangeres fest. Dersom det serveres alkohol i et bryllup eller i en bursdag i et leid forsamlingslokale/grendehus, er dette å betegne som et sluttet lag, og alkoholserveringen er tillatt. 

Skjenking av alkohol på offentlige fester i slike bygg, er lovlig forutsatt at arrangøren søker og innvilges skjenkebevilling i forkant.

Er du i tvil om foreningens arrangement krever skjenkebevilling?
Ta kontakt med Øksnes kommune for å få avklart dette før invitasjon eller annen annonsering gjennomføres.

Søknadsskjema