Kulturmidler

Frivillige lag og foreninger kan søke kommunen om kulturmidler innenfor kategoriene musikk, idrett, kulturformål eller konkrete tiltak. 

Det gis ikke støtte til

  • Lag og foreninger som får kommunalt tilskudd til drift over andre budsjettposter 
  • Lag og foreninger som har lukket medlemskap 
  • Arrangører som er organisert som aksjeselskap
  • Voksenopplæringsorganisasjoner 
  • Politiske og religiøse organisasjoner 

Slik søker du

Søknad om kulturmidler gjøres via vårt elektroniske søknadsskjema. Du kan lagre søknadsskjemaet underveis, og komme tilbake å fullføre det på et senere tidspunkt. 

Søk kulturmidler  

Søknadsfrist

Utvidet søknadsfrist er 30.april 2023. 

Hva skjer med søknaden?

Hovedutvalg Oppvekst foretar tildeling. Svar på søknad kan forventes i løpet av juni.