Skal du gifte deg?

Øksnes kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, kommunedirektør og assisterende kommunedirektør som har myndighet til å utføre vigselsseremonien.

Slik bestiller dere vigsel 

Bestill prøvingsattest 

Hvis du vil gifte deg, så trenger vi at du aller først skaffer en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder.  Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg

Øksnes kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen. Alle spørsmål til prøvingen må rettes til folkeregistret ved ditt regionale skattekontor.

Bestill prøvingsattest

Bestill vigsel 

Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. Vi anbefaler å vente med å sende ut bryllupsinvitasjoner og leie selskapslokale før søknad til kommunen er behandlet, og før prøvingsattesten er i orden. Det kan inntreffe særskilte omstendigheter, og Skatteetaten har i perioder lang saksbehandlingstid.

Det er likevel mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging.

Bestill time for vigsel

Send prøvingsattesten til oss 

Når dere mottar prøvingsattesten må denne ettersendes inn til oss. 

Send inn prøvingsattest

Hvis du av ulike grunner ikke får benyttet skjema, ta kontakt med oss:

Når kan vi gifte oss? 

I utgangspunktet utføres vigsler på onsdag, torsdag og fredag klokken 09:00-15:00 i kommunestyresalen på Øksnes rådhus, men ønsker om andre tidspunkt og steder er mulig. 

Hvordan foregår en borgerlig vigsel? 

Dette skjer før vigselen

Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Øksnes kommune stille med ett av vitnene.

Hvordan foregår seremonien?

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Vigselformularet kan leses på engelsk ved behov. Om dette ønskes, si i fra i søknaden din.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsmeldingen. 

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Ønsker dere dette, gi oss beskjed om dette på forhånd. 

Vigselsattest

Alle som gifter seg mottar en bekreftelse fra Skatteetaten på Altinn. Trenger du en vigselsattest på papir eller du ønsker en kopi, kan du bestille det på Skatteetaten sine nettsider.

Hvor mye koster det? 

Det koster selvfølgelig ingenting å gifte seg.