Vesterålen kultursamarbeid

Gjennom kultursamarbeidet løser kommunene i Vesterålen en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Oppgavene spenner fra kulturskolesamarbeid, friluftsliv, film, kulturhistorisk formidling og internasjonalt kultursamarbeid.

Arena for kulturelle utviklingsprosjekt

I mange sammenhenger fungerer Kultursamarbeidet som en arena for kulturelle utviklingsprosjekt. Mye av arbeidet drives som forsøk, og skjer gjerne i samspill mellom flere partnere. Partnerne kan bl.a. være ulike lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, helsesektor, oppvekstsektor og/eller næringsliv.

Tanken bak Kultursamarbeidet i Vesterålen er å se på vesterålsregionen som en enhet med rundt 32 000 innbyggere. Til sammen har regionen ressurser og kraft til å skape kvalitet og mangfold innenfor kulturfeltet. Det å utvikle gode kultur- og friluftstilbud bør være like selvfølgelig for distriktene som for mer tettbygde strøk.

Kultursamarbeidet er politisk styrt av Vesterålen kulturutvalg, og drives til daglig av et sekretariat med 1,5 årsverk. MUSAM - kulturskolesamarbeidet og Vesterålen friluftsråd er organisatorisk lagt under Kultursamarbeidet. Andre faste innsatsområder Kultursamarbeidet har er filmfestivalen Laterna Magica.

Kultursamarbeidet er vertskap for Sceneinstruktøren i Vesterålen (Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver).

Kontakt

Anette Tunheim Jakobsen 

Daglig leder 
Telefon: 97 17 77 47
Send e-post