Vesterålen HUB

Kultursamarbeidet i Vesterålen har gått sammen om å skape fysiske møteplasser for mediarelatert virksomhet og datakultur. I hver kommune finnes det en media lab fylt med utstyr som trengs til live-streaming, 3D-modellering, VFX-rendering, grafisk design, podcast og VR.

Dette finner du i Øksnes media lab 

  • en kraftig datamaskin
  • lydmixer og mikrofoner
  • videokamera med stativ og mikrofon 
  • video-mixer
  • utstyr til live-streaming
  • VR briller 
  • Greenscreen 
  • Ledlys 
  • Playstation 
  • Nintendo Switch 

Hvor er Øksnes medialab? 

Media laben holder til i kjelleren på Alsvåg samfunnshus. Ønsker du å benytte medielaben eller noe av utstyret kan du ta kontakt med Sunniva Nilsen.

Medialaben har åpent for barn og ungdom fra 5.klasse og opp hver torsdag klokken 14:00-20:00. 

https://www.vesteraalenhub.net

Kulturdepartementets veileder: Møteplasser for dataspill og datakultur