Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle elever i skolen får oppleve profesjonell kunst og kultur.

Hva er den kulturelle skolesekken?

Målet med den kulturelle skolesekken er at elevene skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kultur utrykk av alle slag. Skole får besøk av innslag som skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunst- og kultur, som for eksempel:

  • film
  • musikk
  • scenekunst
  • litteratur
  • visuell kunst

DKS skal også være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet, og den skal medvirke til å realisere skolen sine mål slik de kommer til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i de ulike læreplanene.

Er du utøver innen kunst og kultur?

Er du utøver innen kunst og kultur og ønsker å formidle kunsten din til skolelever? Klikk deg inn på den kulturelle skolesekken sine nettsider for å søke.

Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Den kulturelle skolesekken i Øksnes

For å se hvilke kulturinnslag din skole får besøk av, kan du besøke Den kulturelle skolesekken Nordland og søke på din skole.

Les mer om den kulturelle skolesekken på hjemmesiden til DKS Nordland