Dagtilbudet

Dagsenter er et tilbud til deg som bor hjemme, hvor du får delta på aktiviteter og i et sosialt fellesskap utenfor hjemmet.

Dagsentertilbud skal bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte arbeids- og aktivitetstilbud bidra til at mennesker med funksjonshemminger får økt sin livskvalitet, og skal være tilrettelagt ut ifra den enkeltes funksjonsevne.

Tildeling og koordinering 

E-post: tjenestekontoret@oksnes.kommune.no
Telefontid: Mandag til fredag 10:00-14:00

Kontakt oss