Legevakt

Øksnes legevakt er lokalisert på Øksnes helsesenter, inngang på baksiden mot Myreheimen.

Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes. 

Telefonnummer er 116 117

Ved fare for liv og helse, ring 113

Åpningstider

 

  • Dagtid: Alle fastlegene har avsatt tid til egne pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp i kontortiden. Vi tilbyr også hjelp til personer som oppholder seg midlertidig i Øksnes, og til skoleelever som ikke har fastlege i kommunen. 
  • Ettermiddag: Mandag - torsdag fra klokken 16:00 - 21:00 er det kommunal legevakt i Øksnes. 
  • Kveld og helg: Hverdager fra klokken 21:00 - 08:00, og fredag fra klokken 16:00 til mandag 08:00 er det legevakt på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. 

 

Transport til/fra legevakten


Normalt skal du selv sørge for transport til og fra legevaktlokalene. Unntaksvis kan du få dekt reiseutgiftene. Dette må i så fall avklares på forhånd.

 

Betaling av egenandeler 


Øksnes legekontor benytter betalingsautomat fra Convene. Ved spørsmål om betaling, kontakt Convene eller på telefon 21627320

Giftsentralen


Kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for å få hjelp og råd ved akutte forgiftninger og forgiftningsfare. Giftinformasjonen er i beredskap hele døgnet, alle dager i året.

 

Hvor er legevakten?