Helsestasjon for barn 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Her kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Hva er helsestasjon 0–5 år?

Helsestasjon 0–5 år er for alle barn fra de er født til de begynner på skolen. I løpet av denne tiden får de tilbud om 14 konsultasjoner på helsestasjonen. Første konsultasjon er hjemmebesøk til nyfødte.

Noen av konsultasjonene er lagt opp til å være gruppekonsultasjoner, det er mulig å velge individuell konsultasjon i stedet.

Det avtales ny konsultasjon for barnet fra gang til gang, eller dere blir kalt inn per post eller telefon (sms). 

Hva skjer på helsestasjonen?

Helsestasjonen ønsker å være en støtte for foreldre, gjøre dem trygge i foreldrerollen og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst. Det innebærer at helsesykepleier gir foreldreveiledning og snakker med alle om blant annet betydningen av samspill, ernæring, søvn og om rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Foreldrene kan ta opp det de selv har behov for å snakke om. I de fleste konsultasjonene vil helsesykepleier snakke med deg eller dere om barnets:

 • kosthold
 • søvn
 • trivsel
 • samspill
 • miljø og sikkerhet
 • foreldrenes psykiske og fysiske helse

Barnet blir veid og målt avkledd (eventuelt i truse og/eller trøye) på faste konsultasjoner, og når du eller dere som foreldre ønsker det.

Barnet får legeundersøkelse når det er:

 • 6 uker
 • 6 måneder
 • 1 år
 • 2 år

Innkallingen kan komme en stund etter at barnet har nådd denne alderen.

Vaksinering skjer på faste konsultasjoner, i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet.

Trenger du en time utenom den oppsatte planen? 

Helsestasjonen skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for barn og foreldre. Det betyr at du kan ta kontakt eller møte opp på helsestasjonen utenom faste avtaler.

Les mer om helsestasjon 0-5 år på helsenorge.no

Øksnes helsestasjon 

Telefon: 76 18 51 19

Besøksadresse: Rådhusgata 21, 8430 Myre 

Åpningstid: 

 • 1.september - 30. april 08:00-15:00
 • 1.mai - 31. august 08:00-14:30