Hjelpemidler

Øksnes kommune kan tilby enkle hjelpemidler som lånes ut til innbyggere og besøkende etter behov. Hjelpemidlene kan lånes inntil tre måneder.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr utlån av hjelpemidler, både for korte og lengre perioder. Kommunens fysio- og ergoterapeuter gir deg bistand og veiledning om du har behov for hjelpemidler.

Vi tilbyr blant annet utlån av 

  • krykker
  • rullatorer
  • manuelle rullestoler
  • toalettforhøyere
  • toalettstoler
  • dusjstoler
  • hjertebrett til seng

Hvem kan få tilbudet? 

Du som bor eller oppholder deg i Øksnes kommune og som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.

Hvordan få tilbudet? 

Du kan selv hente enkle hjelpemidler på det kommunale hjelpemiddellager. Kommunens hjelpemiddeltekniker kjører ut og monterer hjelpemidler etter behov og avtale.

Hva koster det? 

Hjelpemidler er i all hovedsak en gratis tjeneste, med med noen få unntak. For spørsmål om pris kan du kontakte ergoterapaut Inger Berg.

Reparasjon eller skadet hjelpemiddel?

Kommunalt hjelpemiddellager kan gjøre enkle reparasjoner. Har du akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt kontakter du hjelpemiddelsentralen i Nordland.

  • E-post: nav.hot.nordland@nav.no
  • Telefon: 40 70 28 18

Åpningstider: 09.00-13.00