Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling fastsettes årlig av kommunestyret. Det betales for 10 måneder per skoleår. Ferie-SFO betales månedlig i 10 måneder sammen med sats for ordinær plass. 

Gratis kjernetid i SFO også for 2.trinn fra høsten 2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn, nå er dette utvidet til å også gjelde for elever på 2.trinn fra høsten 2023. I Øksnes kommune innebærer dette at kjernetid inntil 12 timer per uke vil være gratis, og utvidet til over 12 timer vil koste 875,- for 1 og 2. klassinger. 

Prisliste SFO

Prisliste SFO
Trinn Plass Innenfor tidsrom Pris
1.trinn Kjernetid inntil 12 timer per uke 07:30-15:15 Gratis
Kjernetid inntil 12 timer per uke og ferie-SFO 07:30-15:15 310,-
Utvidet tid over 12 timer per uke 07:00-16:30 875,- per måned
Utvidet tid over 12 timer per uke og ferie-SFO 07:00-16:30 1185,- per måned
2-4.trinn Kjernetid inntil 12 timer per uke 07:30-15:15 1130,- per måned
Kjernetid inntil 12 timer per uke og ferie-SFO 07:30-15:15 1440,- per måned
Utvidet tid over 12 timer per uke 07:00-16:30 1750,- per måned
Utvidet tid over 12 timer per uke og ferie-SFO 07:00-16:30 2030,-
1-4.trinn Timeplass 07:00-16:30 57,- per time
Dagplass ferie-SFO 07:00-16:30 220,- per dag
Årsabonnement ferie-SFO 07:00-16:30 310,- per måned

Søskenmoderasjon 

Det gis 30% reduksjon i foreldrebetalingen for barn nummer 2, og 50% reduksjon fra om med barn nummer 3. 

Har jeg rett på redusert betaling i SFO?