Pris og redusert betaling i SFO

Satsene for foreldrebetaling fastsettes årlig av kommunestyret. Det betales for 10 måneder per skoleår. Ferie-SFO betales månedlig i 10 måneder sammen med sats for ordinær plass. 

Gratis kjernetid i SFO også for 2.trinn fra høsten 2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn, nå er dette utvidet til å også gjelde for elever på 2.trinn fra høsten 2023. I Øksnes kommune innebærer dette at kjernetid inntil 12 timer per uke vil være gratis, og utvidet til over 12 timer vil koste 875,- for 1 og 2. klassinger. 

Prisliste SFO

Prisliste SFO
Trinn Plass Innenfor tidsrom Pris
1.trinn Kjernetid inntil 12 timer per uke 07:30-15:15 Gratis
Kjernetid inntil 12 timer per uke og ferie-SFO 07:30-15:15 310,-
Utvidet tid over 12 timer per uke 07:00-16:30 875,- per måned
Utvidet tid over 12 timer per uke og ferie-SFO 07:00-16:30 1185,- per måned
2-4.trinn Kjernetid inntil 12 timer per uke 07:30-15:15 1130,- per måned
Kjernetid inntil 12 timer per uke og ferie-SFO 07:30-15:15 1440,- per måned
Utvidet tid over 12 timer per uke 07:00-16:30 1750,- per måned
Utvidet tid over 12 timer per uke og ferie-SFO 07:00-16:30 2030,-
1-4.trinn Timeplass 07:00-16:30 57,- per time
Dagplass ferie-SFO 07:00-16:30 220,- per dag
Årsabonnement ferie-SFO 07:00-16:30 310,- per måned

Søskenmoderasjon 

Det gis 30% reduksjon i foreldrebetalingen for barn nummer 2, og 50% reduksjon fra om med barn nummer 3. 

Har jeg rett på redusert betaling i SFO? 

Hva er den totale årlige bruttoinntekten for din husholdning?

Endre svaret
Du kan ikke søke om redusert foreldrebetaling

Bare husholdninger med en samlet inntekt under 550 000 kroner kan få redusert foreldrebetaling og 20 timer gratis barnehageplass i uka.

Du kan søke om redusert foreldrebetaling

Husholdninger som har årlig inntekt som er lavere enn 550 00 kroner og barnet er 2, 3, 4 eller 5 år, kan søke om 20 timer gratis plass i uka. 

Det søkes for ett barnehageår av gangen. Ordningen gjelder for alle barnehager, uansett om de er private eller kommunale. 

 

Søk om redusert foreldrebetaling

Velg et av alternativene ovenfor