Starte på skolen

Alle grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de hører til. Øksnes kommune er inndelt i to skolekretser, og elevene har rett til skoleplass i den skolekretsen de tilhører (på nærskolen sin).

Innskrivning i skolen for 1.-klassinger

Innen utgangen av januar året det er skolestart, sender skolene informasjonsbrev om tildelt skoleplass til barnas foreldre. 

I brevet er det link til innskrivningsskjema, og informasjon om muligheten for å søke om skolebytte.

Før sommerferien inviteres foreldre/foresatte til informasjonsmøte om på skolen barnet skal starte på.  

Innmelding av nye elever

Skal du melde inn 1.klassing som kommer flyttende etter fristen, eller nye elever på andre klassetrinn fyller du ut skjema under. 

Innskriving i grunnskole