Søk om skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss om avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 kilometer (1. trinn) eller 4 kilometer (2.-10. trinn og videregående).

Søk om skoleskyss

Søknadsskjema

Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem. Frist for å søke om skyss neste skoleår er 1. mars.

Skoleskyss ved delt bosted

For elever som bor hos foreldre med forskjellig bostedsadresse innvilges skyss til den eller de foreldreadressene som tilfredsstiller avstandskravet mellom hjem og skole (2 eller 4 KM). Det kreves forutsigbarhet i skyssfordelingen mellom bostedene. Ved søknad om skyss fra begge foresatte skal begge foreldrene skrive under på og bekrefte at det er inngått avtale om dette. Vanlig samværsavtale etter barneloven, gir ikke rett til gratis skoleskyss fra begge bostedene, jfr. Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2009.

Erklæring om delt bosted

Fant du ikke det du lette etter?

Du kan lese mer om skoleskyss i grunnskolen på hjemmesiden til Nordland fylkeskommune