Bytte skole

Elever får tildelt skoleplass i skolekretsen hvor de har folkeregistrert adresse det året de fyller fem år. Ønsker du at barnet skal gå på en annen skole kan du søke om det.

Slik søker du

Du kan søke om å bytte til en annen skole enn den du i utgangspunktet tilhører, ta kontakt med rektor på din skole for å få tildelt søknadsskjema. Om søknaden innvilges vil du som foresatt måtte dekke skoleskyssen selv.

Søknadene blir behandlet av skoleadministrasjonen. Ønske om midlertidige endringer blir behandlet av rektor ved den aktuelle skolen.

Søknadsfrist og svar

Ønsker du å bytte skole ved oppstart i 1. trinn eller overgang til ungdomsskolen er fristen for å søke 1. desember året før. Du vil få svar på søknaden innen utgangen av desember.

Ønsker du å bytte skole midt i grunnskoletida er det ingen søknadsfrist.

Hvordan vurderes søknaden?

Utgangspunktet er at elever går på skolen som ligger i den skolekretsen de bor i. Om du søker om å bytte skole tar vi hensyn til disse punktene:

  • Er det plass på skolen eleven ønsker å bytte til? De som bor i kretsen har førsteprioritet på plassen
  • Har eleven søsken som allerede går på skolen i kretsen det søkes om?
  • Avstand til skolen
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold