Rutiner for post og arkiv

Postliste og innsyn

Postlisten viser oversikt over brev sendt til eller fra Øksnes kommune.

Den offentlige postlisten blir i sin helhet lagt ut i pdf-format, etter at opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet. Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket. Postlisten offentliggjøres vanligvis to til tre dager etter journalført dato.

Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u.off.) i postjournalen. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig, men det betyr ikke at det er tatt en endelig avgjørelse. Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne publiseres uten samtykke. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende å få offentliggjort. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer skal ikke publiseres på Internett.

Les om offentlighetsloven på Lovdata.

Innsynsbegjæring

Dersom et dokument er unntatt offentlighet, er det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Dette gjøres ved å sende en innsynsbegjæring på det aktuelle dokumentet.

Innsynsbegjæring sendes til vårt postmottak: post@oksnes.kommune.no