Vedtak av reguleringsendring – Omsorgstjenesten

Kommunestyret har i møte 14.12.2023 fattet følgende vedtak i sak 122/23.
Øksnes kommune vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 "Reguleringsendring Omsorgstjenesten" - PlanID 2021009.

Vedtak og saksdokumenter finner du her

Har du noen spørsmål?

Klage på vedtaket om endring kan sendes til:
Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 Myre.

Eller send en e-post. Merk henvendelsen med Vedtak av reguleringsendring – Omsorgtjenesten 122/23.
Klagefrist: 16. februar 2024.