Oppstart av "Detaljregulering Myre - Skjørtekai med bølgedemping" - planid 2023001

Driftsutvalg har i møte 10.01.2024 fattet følgende vedtak i sak 007/24:
Driftsutvalget vedtar oppstart av «Detaljregulering Myre - Skjørtekai med bølgedemping» - PlanID 2023001. Driftsutvalget har vurdert det til om at krav om konsekvensutredning blir utløst i dette planarbeidet. 

Lovhjemmel: 

  • Plan- og bygningsloven §§ 5-1, 12-8, 12-10, 12-11 og 14-2. 
  • Forskriften om konsekvensutredninger kapitel 2 og 3, vedlegg II.

Har du noen spørsmål?

Klage på vedtaket om endring kan sendes til 
Øksnes kommune
Storgata 27, 8430 Myre. 

Vedtak og saksdokumenter finner du her

Eller send oss en e-post.
Klagefrist: 16. februar 2024