Høring båtrute Myre - Øksnes - Vestbygd

Øksnes kommune har fått tilsendt høring båtrute Myre – Øksnes Vestbygd. Det skal i hovedsak bygges på eksisterende båtruter, og du/dere blir tilskrevet fordi vi ønsker innspill fra brukere av hurtigbåten.

Nordland Fylkeskommune informerer om følgende

Det gjennomføres høring i forbindelse med ny anbudsutlysning av båtruten Myre - Øksnes Vestbygd.

Kontraktsperiode

Nytt anbud starter opp 1. februar 2025. Estimert kontraktsperiode er ca. 5-8 år.

Ruteplan

Det planlegges i all hovedsak å videreføre dagens ruteplan. Denne ligger vedlagt. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at anløp av det enkelte sted forutsetter at kaiene er egnet for anløp. Vi er kjent med at flere av kaiene i ruteområdet er dårlig fendret, noe som har medført skader på fartøy. For å ivareta sikkerheten til de reisende, er det viktig at det er godt vintervedlikehold av kaiene.

Nordland fylkeskommune er kjent med at det ønskes anløp på enkelte steder som i dag ikke har anløp. Blant annet Tilset og Sunderøy. Eventuelle anløp der vil bli vurdert dersom kaiforholdene er tilfredsstillende og det ellers ikke får negative konsekvenser for øvrige anløpssteder eller korrespondanser med øvrige kollektivtilbud.

Ruteplan sommer (PDF, 617 kB)

Ruteplan vinter (PDF, 616 kB)

Fartøy

Dagens fartøy MS Femris videreføres i ny kontrakt. Fartøyet er eid av Nordland fylkeskommune og leies ut til operatør. Fartøyet er universelt utformet.

Spørsmål sendes til:
Øksnes kommune
Send oss en e-post

Høringsfrist 12. mars 2024.